La nostra storia

Fonduri Europene:

Societatea D-PLAY GLOBAL PROIECT SRL a implementat proiectul “Modernizarea SC D-PLAY GLOBAL PROIECT SRL prin investiții aferente activității de proiectare”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.081.466,31 lei, din care 701.147,13 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Fondului European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea productivității ca urmare a modernizării și eficientizării proceselor interne ale societății, prin utilizarea de echipamente IT și softuri de proiectare performante, de ultimă generație. Rezultatele proiectului sunt: achiziţionarea a 26 de echipamente IT, achiziționarea a 10 licențe software și crearea a 5 noi locuri de muncă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.  

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.roprecum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro